Υπόταση

Τι  είναι η υπόταση?
Η αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που έχει το αίμα μέσα στις αρτηρίες. Εκφράζεται με δύο αριθμούς, π.χ. 12 και 8. Οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν σε 120 και 80 mmHg, που αποτελεί τη διεθνή μονάδα μέτρησης της πίεσης. Ο μεγαλύτερος αριθμός αντιστοιχεί στην πίεση του αίματος στις αρτηρίες, όταν η καρδιά συστέλλεται και αδειάζει το αίμα. Η πίεση αυτή ονομάζεται συστολική πίεση. Ο δεύτερος αριθμός αντιστοιχεί στην πίεση του αίματος όταν η καρδιά διαστέλλεται και ξαναγεμίζει με αίμα και ονομάζεται διαστολική πίεση.
Με τον όρο υπόταση ορίζεται η χαμηλή αρτηριακή πίεση. Στην υπόταση η συστολική αρτηριακή πίεση ευρίσκεται σε επίπεδα κάτω του 105/60mmHg

Πως προκαλείται?

• Ως υποτασικές(χρόνιες) διαταραχές κυκλοφορικού
• Ως ορθοστατικέςδιαταραχέςκυκλοφορικού(στηνέγερση,στηνμακροχρόνιαόρθιαστάση)

Στατιστικά
 Συνήθως εμφανίζεται στις γυναίκες και σε νέες ηλικίες και είναι ακίνδυνη αλλά χρήζει ειδικής φροντίδας

Που οφείλεται?
Υπόταση μπορεί να προκληθεί και από :
• Αναιμίες
• Καρδιακές παθήσεις
• Νευροπάθειες
• Η λήψη φαρμάκων (διουρητικά, ηρεμιστικά, καρδιολογικά κ.α.)
• Απώλεια αίματος από οποιαδήποτε αιτία. Π.χ. αιμορραγίες από τραύματα ή από έμμηνο ρύση στις γυναίκες κ.α.
• Αφυδάτωση κατά τους θερινούς μήνες μετά από έντονη εφίδρωση ή έντονη κόπωση.
• Η Θερμοπληξία οδηγεί σε έντονα συμπτώματα υπότασης με λιποθυμία.
• Οι έγκυες γυναίκες μπορεί να παρουσιάσουν υπόταση με ζάλη.
• Έλλειψη σωστής διατροφής (ηλικιωμένοι, παιδιά και οι νέοι με δίαιτες χωρίς παρακολούθηση από τον ειδικό)

Ποια είναι τα συμπτώματα?
Τα συμπτώματα της υπότασης περιλαμβάνουν τα εξής:
• Ζάλη και σκοτοδίνη με θολή ή ομιχλώδης όραση
• Εφίδρωση με κρύα χέρια και δέρμα
• Ταχυκαρδία με αδύναμο σφυγμό
• δύσπνοια
• ατονία

Λεωφ. Μεσογείων 328, Αγ. Παρασκευή 15341  Τηλ.: 210 2919113