Ψωρίαση

Τι  είναι η ψωρίαση?
Η ψωρίαση είναι μια χρόνια, μη μεταδοτική αυτοάνοση ασθένεια που επηρεάζει το δέρμα και τις αρθρώσεις.
Είναι μια αρκετά διαδεδομένη δερματολογική πάθηση. Εμφανίζεται συχνά στους αγκώνες και τα γόνατα, αλλά και οπουδήποτε, ακόμα και στα γεννητικά όργανα.
Υπάρχουν πολλές μορφές ψωρίασης. Η πιο συνηθισμένη είναι η κατά πλάκας ψωρίαση (κοινή ψωρίαση), η οποία εμφανίζεται στο 80% περίπου όλων των ασθενών με ψωρίαση. Άλλες μορφές ψωρίασης είναι: η σταγονοειδής, η ερυθροδερμική, η φλυκταινώδης

Που οφείλεται?
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ασθένεια παρουσιάζεται εξαιτίας  ενδοκρινικών διαταραχών, αλλαγών στο ανοσοποιητικό σύστημα,  προβλημάτων λειτουργίας του ήπατος  καθώς  και του άγχους.
Διάφορες μεγάλες μελέτες  δείχνουν επίσης  ότι περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες εμπλέκονται στην έναρξη και την εξέλιξη της ψωρίασης.
Η εμφάνιση της ψωρίασης μεταξύ οικογενειών που έχουν μια επιβεβαιωμένη διάγνωση ψωρίασης υπολογίζεται στο 35%.
Οι παράγοντες που πυροδοτούν την ψωρίαση μπορούν να είναι:
• Στρεπτοκοκκική λοίμωξη
• Συγχορηγούμενες φαρμακευτικές αγωγές
• Στρες
• Σωματικό τραύμα
• Κλίμα

Στατιστικά
Η ψωρίαση είναι μια συχνή χρόνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια, που προσβάλλει περίπου το 2% του πληθυσμού.
Οι άνδρες και οι γυναίκες προσβάλλονται εξίσου, ενώ οι ηλικίες έναρξης είναι μεταξύ 20 έως 35 ετών.
Τα παιδιά σπάνια παίρνουν την ασθένεια, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ακόμα σπανιότερα.

Ποια είναι τα συμπτώματα?
Η ψωρίαση παρουσιάζει ποικιλία εικόνων. Όλες οι ψωριασικές  βλάβες εμφανίζουν, σε ποικίλο βαθμό, τρία κύρια χαρακτηριστικά:
• Απολέπιση
• Πάχυνση (διήθηση)
• Φλεγμονή (ερύθημα)
Η κλασική συμμετρία, τα αργυρόχροα λέπια, το ζωηρό κόκκινο - βυσσινί χρώμα, επιτρέπουν την εύκολη διάγνωση της ψωρίασης από άλλες δερματοπάθειες στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

Λεωφ. Μεσογείων 328, Αγ. Παρασκευή 15341  Τηλ.: 210 2919113