Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Λεωφόρος Μεσογείων 328,

Αγία Παρασκευή, Αθήνα 15341. 

Σταθερό: +30 210 2919113

E-mail:

Λεωφ. Μεσογείων 328, Αγ. Παρασκευή 15341  Τηλ.: 210 2919113