Μελέτες πάνω στις Επιδράσεις Σύνθετης Διέγερσης στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

Επιδράσεις σύνθετης διέγερσης για το αυτόνομο νευρικό σύστημα.
Dae Won Lee, Ji Hyung Park, Sinae Eom, Syung Hyun Cho, Jong Soo Lee, Han Sung Kim

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα έχει μία ρυθμιστική δομή, η οποία βοηθάει τους ανθρώπους να προσαρμόζονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος, ρυθμίζοντας και τροποποιώντας κάποιες λειτουργίες σε απόκριση στο στρεςκαι κάποιες ακούσιες λειτουργίες του οργανισμού. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να ερευνηθούν οι επιδράσεις σύνθετης διέγερσης από την απώτερη υπέρυθρη θερμότητα και από την χειροπρακτικήπάνω στις δραστηριότητες του αυτόνομου νευρικού συστήματος (με τη χρήση θερμικής εικόνας) και στις αλλαγές του ρυθμού της καρδιάς. Έξι υγιείς άνθρωποι δήλωσαν συμμετοχή σε αυτό το τεστ. Συγκρίσαμε τις αρχικές και τις τελικές δραστηριότητες αυτόνομου νευρικού συστήματος, παρατηρώντας τις θερμικές εικόνες και τη φωτοπληθυσμογραφία. Οι θερμικές εικόνες έδειξαν, ότι η σύνθετη διέγερση άλλαξε την σωματική θερμοκρασία συμμετεχόντων σε ευρύτερο και υψηλότερο φάσμα σε σύγκριση με πριν. Το αποτέλεσμα μεταβλητότητας καρδιακού ρυθμού έδειξε, ότι η αναλογία υψηλής και χαμηλής συχνότητας μειώθηκε. Συμπεράναμε, ότι η σύνθετη διέγερση ενεργοποιεί το αυτόνομο νευρικό σύστημα.

1. Εισαγωγή.

eeeeeeeeeeeeeee

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ) βοηθά τους ανθρώπους να προσαρμοστούν στις αλλαγές στο περιβάλλον τους. Το σύστημα ρυθμίζει και τροποποιεί κάποιες λειτουργίες για απόκριση στο εσωτερικό και εξωτερικό άγχος. Επίσης, αυτό ρυθμίζει ακούσιες λειτουργίες (που γίνονται παρά τη θέληση οργανισμού) ανθρωπίνων οργάνων. Ειδικά, το ΑΝΣ ελέγχει τη δράση του καρδιαγγειακού συστήματος, το οποίο είναι τεράστιο όσον αφορά την περιπλοκότητά του και τη ζωτική του σημασία.

              Για την αναζωογόνηση του αυτόνομου νευρικού συστήματοςέχει δημιουρηθεί συγκεκριμένος ιατρικός εξοπλισμός με κάποιες λειτουργίες. Η υπέρυθρη θερμότητα, η οποία είναι μία από αυτές τις λειτουργίες, έχει μεγάλη αποδοτικότητα, επειδή αυξάνει την ως τότε μακροπρόθεσμη σταθερή θερμοκρασία του σώματος, προωθώντας τη ροή του αίματος στα αιμοφόρα αγγεία, επιταχύνοντας τον μεταβολισμό και βελτιώνοντας τις παραγωγικές ικανότητες των ιστών.

2. Μέθοδος


Οι 5 υγιείς συμμετέχοντες ηλικίας πάνω- κάτω 27 ετών, αρσενικού γένους, σωματικής μάζας περίπου 74 κιλά και ύψους 1,70 έλαβαν μέρος σε αυτή τη μελέτη. Σχετικά με την τακτική jfskeeuuuuuuuuuσωματική δραστηριότητα, όφειλαν να μην έχουν καθιστικό τρόπο ζωής, αλλά και να μην το παρακάνουν με τη γυμναστική, ειδικά με την άρση βαρών.. Έλαβαν πληθυσμογραφίες και θερμικές εικόνες και πριν τη διέγερση και μετά. Δεν έκαναν πληθυσμογραφία κατά τη διάρκεια του τεστ, διότι το μασάζ θα δημιουργήσει κίνηση στις εικόνες. Α. εκπαίδευση
Οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν στην υπέρυθρη θερμότητα ( 40 βαθμούς) και χειροπρακτικό μασάζ με τη χρήση του ΝΜ-5000 (Νούγκα Μπεστ, Κορέα). Στο μηχάνημα, υπάρχουν 7 ρολά νεφρίτη που κινούνται κατά μήκος σπονδυλικής στήλης, βάση χειροπρακτικής τέχνης. Ο εσωτερικός υπέρυθρος προβολέας κινείται μαζί με τα ρολά και προκαλεί υπέρυθρη θερμότητα, όπως ελαφριά καυτηρίαση. Οι συμμετέχοντες ξάπλωσαν στο μηχάνημα για 40 λεπτά Για να αποφύγουν τις βιορυθμικές αλλαγές, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν την ίδια χρονική στιγμή, μεταξύ 3 και 5 μ.μ.

Β. θερμική εικόνα
Οι θερμικές εικόνες έγιναν από ένα Α40Μ (FLIS system, Σουηδία). Ο εξοπλισμός είναι μια ψηφιακή κάμερα με αισθητήρες (line-scan), που εμφανίζει εικόνες 320 επί 240 πίξελ σε 16 ψηφίδες (bit) δυναμικής ανάλυσης, με διορθώσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες και την θερμοκρασία τους.

Γ. Φωτοπληθυσμογραφία
Το ΜP 150 σύστημα απόκτησης δεδομένων (Biopac System) χρησιμοποιήθηκε για να λάβει τις μετρήσεις. Φωτοπληθυσμογραφία ήταν δείγμα σε 200 χέρτζ με την επίτευξη των 100 και 10, ενισχυτή PPG100C , και που περιείχε ένα
Χαμηλής συχνότητας φίλτρο 10 Hz και υψηλής συχνότητας φίλτρο 0,05 Hz. Ήταν σε συνδυασμό με τον ανιχνευτή φωτοπληθυσμογραφίας TSD200,
Ο οποίος είναι τοποθετημένος στην άκρη του δακτύλου (Εικ. 3). Φωτοπληθυσμογραφία μέτρηση διαστήματος καρδιακών κυμάτων διεξήχθηκαν από γνωστό λογισμικό. (Biopac system, Inc, USA).

Δ. Ανάλυση μεταβλητότητας καρδιακών παλμών.

tttttttttttttttqqqqqqqqqqqqqqqqΜεταξύ των μεταβλητών της HRV, σε υγιείς εθελοντές, το εύρος των
0,04 - 0,15 Hz (χαμηλής συχνότητας, LF) θεωρείται ως δείκτες
συμπαθητικής δραστηριότητας νεύρων, επίσης υψηλής συχνότητας (HF)
διακυμάνσεις στο εύρος των 0,15 - 0.4 Ηζ θεωρούνται ως
δείκτες του παρασυμπαθητικών δραστηριοτήτων των νεύρων. Έτσι, η χαμηλής και υψηλής συχνότητας αναλογία θεωρείται ως ένας δείκτης της δραστικότητας του ΑΝΣ.
Στις μεθόδους στο πεδίο της συχνότητας, ο προϋπολογισμός μίας πυκνότητας φάσματος ισχύος
υπολογίζεται για τη σειρά διαστήματος καρδιακών κυμάτων. Σε αυτή τη
μελέτη, ο ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT, 1024 σημείο) και το
παλιό μοντέλο (μοντέλο AR) χρησιμοποιήθηκαν για τις αναλύσεις με τη χρήση του Kubios HRV λογισμικό ανάλυσης (Kuopio Παν, Φινλανδία), το οποίο βασίζεται στο Matlab. Το FFT (ένας για γρήγορο προϋπολογισμό) χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες μεθόδους για να υπολογισθεί η φασματική πυκνότητα ισχύος.Αυτή η απλή ανάλυση χρησιμοποιεί την υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας χωρίς στοιχεία προ-επεξεργασίας. Η μέθοδος AR είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος βάσει μοντέλου, επειδή η εκτίμηση AR παραμέτρων μπορεί να γίνει εύκολα με την επίλυση γραμμικών εξισώσεων.

Αποτελέσματα.
Στις θερμικές εικόνες για σύνθετη διέγερση, στους εθελοντές- συμμετέχοντες αυξήθηκε η σωματική θερμοκρασία κατά 4 βαθμούς. Η θερμότητα του σώματος, που συγκεντρώθηκε στον αυχένα και ώμους, ξαφνικά διασκορπίστηκε σε όλο το σώμα μετά τη διέγερση. ΣΧ.4. Τα αποτελέσματα αναλύσεων μεταβλητότητας καρδιακού ρυθμού έδειξαν σημαντική μείωση επιπέδου συχνοτήτων μετά το τεστ. Ειδικά, το μοντέλο ΑΡ παρουσίαση ξεκάθαρη αλλαγή επιπέδων υψηλής και χαμηλής συχνότητας.

Συμπέρασμα.
Αυτή η μελέτη είναι ένας οδηγός μελέτης για αναλύσεις αποτελεσματικότητας της διέγερσης, η οποία συνδυάζει υπέρυθρη θερμότητα και χειροπρακτικό μασάζ για το ΑΝΣ. Η θερμοκρασία όλων των συμμετεχόντων άλλαξε και όχι μόνο διασκορπίστηκε σε όλο το σώμα, αλλά και αυξήθηκε σε σύγκριση με πριν. Αυτό σημαίνει, αυξανόμενη σωματική θερμοκρασία προκαλεί διαστολή αιμοφόρων αγγείων για να απελευθερώσει την σωματική θερμοκρασία σε όλο το ΑΝΣ. Μετά την διέγερση, τα αποτελέσματα μελέτης έδειξαν την μείωση επιπέδου συχνοτήτων. Αυτά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αξία χαμηλής συχνότητας μειώθηκε, αλλά μετά τη διέγερση η αξία υψηλής συχνότητας αυξήθηκες σημαντικά. Με άλλα λόγια, η παρασυμπαθητική ενεργοποιήθηκες από τη διέγερση. Αυτή η ενεργοποίηση έκανε τους εθελοντές να νιώσουν μία χαλάρωση και αναζωογόνηση. Για να βρεθεί επίδραση της παρασυμπαθητικής, που ενεργοποιήθηκε από την σύνθετη διέγερση, ανώτερες μελέτες χρειάζονται αντικειμενικές και υποκειμενικές μεθόδους, όπως η έρευνα, μέτρηση ή ανάλυση των άλλων παραμέτρων.

Λεωφ. Μεσογείων 328, Αγ. Παρασκευή 15341  Τηλ.: 210 2919113